srážet se s I (něčím, někým)


Význam: kolidovat

Gramatika: impf.: pf. srazit se