srovnat A (něco/někoho) s I (něčím/někým)


Význam: porovnat, zjistit, jak se liší dvě věci nebo lidé

Gramatika: pf.; srovnávat impf.

anglicky: to compare (something/someone with something/someone)