počítat A (něco/nékoho) k D (něčemu, něco)


Význam: řadit, dát něco/někoho do nějaké kategorie

Gramatika: impf.; instead of k D, also mezi A