shledávat A (někoho/něco) I (něčím)


Význam: považovat někoho/něco za někoho/něco

Gramatika: impf.; pf. shledat