bouřit se (proti D (někomu, něčemu)


Význam: Czech to revolt (against someone, something)

Gramatika: impf.