s čím větší přesilou se dává do boje, tím větší je její čest


Gramatika: the basic pattern here is „čím + comparative degree, tím + comparative degree” - the more...., the more; čím is in the instrumental case modifying přesila which in turn is governed by preposition s; čest f. has stem ct- in forms other than NAsg.