nesmělost i pýcha


Gramatika: nesmělost f.; pýcha f.