nalepit


Význam: lepit a umístit, přilepit

Gramatika: pf.; impf. nalepovat

anglicky: past (something on a surface)