bych


Význam: hypotetická situace, která se neuskutečnila, něco, co se nestalo a litujeme; v té povídce se „bych“ pohybuje jako živý tvor

Gramatika: m. Gsg bycha; noun made from the conditional form 1sg. „bych“; used normally only in a construction „pozdě bycha dohonit“ (it’s too late to say „if only“)

anglicky: „would have been“ (in this story it moves around like a live creature)