frizér


Význam: kadeřník

Gramatika: m. archaic (f. frizérka)