usadit


Význam: posadit

Gramatika: pf.; impf. usazovat