zpravodaj


Význam: ten, kdo dodává zprávy novinám, rozhlasu a televizi

Gramatika: m. (Npl. zpravodajové)