opřený o A (něco, někoho)


Význam: (stál a) opíral se o (kůlnu)

Gramatika: past passive participle of opřít pf. (impf. opírat); describes the state of the man who was standing

anglicky: (the man was standing,) leaning against (the shed)