povedlo/povede se D (někomu) (+ Inf.)


Význam: podařilo/podaří se D (někomu)

Gramatika: pf.; impf. vedlo/vede se