je od někoho kradená


Gramatika: kradená is a past passive participle fem. sg. short form of krást impf.; od +G (někoho) reports who is responsible for this action