oc(i)tnout se někde


Význam: náhle být na nějakém místě, v nějaké situaci

Gramatika: pf.; impf. ocítat se/ocitat se

anglicky: to find onself in...