vrchní dozorce


Gramatika: vrchní adj. ‚head’; dorozce m. ‚guard’