francefús, křížový mariáš, boží požehnání, taky zvané gotýsek

Gramatika: boží požehnání, taky zvané gotýsek - zvané (PPP neuter sg. of zvát) modifies the preceding „boží požehnání”; gotýsek is a diminutive derived from the German borrowing Gott (God) ‚God’s blessing, which is also called little God’; křížový (from kříž „cross”)