po dvou


Gramatika: dvou is the locative of dva; dva/dvý have DL dvou, GI dvýma.