pátrat po L


Význam: hledat informace, vyzvídat

Gramatika: impf.