propíchnout srdce


Význam: probodnout srdce

Gramatika: propíchnout pf.; srdce n.