odsoudit A (někoho) k D (nějakému trestu)


Gramatika: pf.; impf. odsuzovat