odpřisáhnout


Význam: potvrdit přísahou

Gramatika: pf.; impf. odpřísahat se (přísaha - oath)

anglicky: to swear off