mít odpykanou tu svou těžkou vinu


Gramatika: odpykanou - past passive participle fem. sg. acc. of odpykat pf. modifying vinu; těžká adj.; vina f.

anglicky: to have one’s heavy guilt paid