jim to bylo hloupé


anglicky: they felt badly about it