slibovat D (někomu) A (něco)


Gramatika: impf.; pf. slíbit

anglicky: to promise