vyplazený jazyk


Gramatika: vyplazený - past passive participle of vyplazit pf.; jazyk m.