spasen


Gramatika: past passive participle masc. sg. of spasit pf.