defraudant


Význam: někdo, kdo zproněvěřuje svěřené peníze

Gramatika: m.