neobráceného


Gramatika: past passive participle masc. sg. acc. of obrátit

anglicky: neobrácený - someone not converted