to vám bylo zvláštní, žádný dozorce vám nechtěl...


Gramatika: both instances of vám is a dative of interest presenting the speaker’s description vividly to the addressee