dožrat se


Význam: dopálit se

Gramatika: pf. (dožeru se, dožerou se; dožral se); impf. dožírat se, colloq.