neznabozi nebo kacíři


Význam: neznaboh - člověk, který nezná boha, ateista; kacíř - heretik

Gramatika: neznaboh m.; kacíř m.