poukázat na A (něco)


Význam: upozornit na A (něco)

Gramatika: pf.: impf. poukazovat.