nadržování D (někomu)


Význam: když učitel nadržuje jednomu žákovi, poskytuje mu přednost před jinými

anglicky: patronization of someone