jednak..., jednak...,


Význam: částečně..., částečně...: na jedné straně..., na druhé straně...

anglicky: partly..., partly...