rozházet (si) to s I (někým)


Význam: rozzlobit někoho proti jeho chuti

Gramatika: m.