rozsvýcet


Gramatika: impf.more commonly rozsvýcovat: pf. rozsvÝtit