vyhrabat


Význam: vyndat z hloubky

Gramatika: pf. (vyhrabu, vyhrabou)