vymoci D (někomu) A (něco)


Význam: vynutit, dostat něco mocí

Gramatika: pf. (conjugation vy + moct)

anglicky: to secure a person a thing