podrobit se D (něčemu)


Význam: dělat něco protože je to nutné; podstoupit (operaci, zkoušce)

Gramatika: pf.; impf. podrobovat se

anglicky: to undergo, to be subject to