dohadovat se s I (někým) o L (něčem)


Význam: vyjednávat, diskutovat (o podmínkách, o práci, o ceně)

Gramatika: impf.