pokoušet se + Infinitive


Význam: udělat pokus; usilovat o něco

Gramatika: impf. (-šejí); pf. pokusit se