pokoušet se + Infinitive


Význam: udělat pokus; usilovat o něco

Gramatika: impf. (-šejí); pf. pokusit se

anglicky: to make an attempt tothe English note goes here.