pohádkový svět


Význam: Pohádky jsou fantastické příběhy, které jsou obvykle pro děti. Pohádkový svět je svět fantazie.

Gramatika: pohádkový - adj. from pohádka; svět m.