vycházeje do světa


Význam: když vychází do světa

Gramatika: m. sg. gerund of vycházet impf.; the subject of this action is hrdina

anglicky: (the hero,) going out to the world