rozhodnout se


Význam: dojít k závěru, vybrat jednu z několika variant

Gramatika: pf.; impf. rozhodovat se