ohradit A (něco) I (něčím)


Význam: obehnat pozemek, nějaký prostor, např. postavit plot kolem zahrady

Gramatika: pf; impf. ohrazovat