N (něco) D (někomu) připadá, jakoby...


anglicky: It seems to someone as if ...