výkon


Význam: hodně práce, kterou někdo vykonal; výsledek práce

Gramatika: m.